INSPIRANTE

Chór INSPIRANTE działający przy parafii św. Antoniego Padewskiego w Lublinie powstał w 2018 r. na kanwie Chóru Cecyliańskiego. Tworzą go kobiety, żony, matki – na co dzień zajmujące się domem, rodziną, pracą zawodową, ale połączone wspólną pasją – śpiewem. INSPIRANTE w wolnym tłumaczeniu oznacza natchnienie, inspirację nie tylko do dalszej pracy, ale i współtworzenia formacji. Skład żeński posiada w swoim repertuarze trzygłosowe utwory o różnorodnym charakterze – od dawnych mistrzów renesansu, poprzez barok, klasycyzm, romantyzm, do współczesnych kompozytorów polskich i zagranicznych. Chór aktywnie uczestniczy w uroczystościach kościelnych i państwowych, koncertuje na terenie parafii i poza nią, organizuje warsztaty wokalne, mające na celu rozwijanie umiejętności śpiewaczych samych chórzystek, a także rozpowszechnianie muzyki chóralnej pośród społeczności parafialnej i nie tylko. Chór wystąpił podczas XV Triduum Cecyliańskiego w Chełmie (2018).

Dyrygentem chóru jest Małgorzata Świeca – absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS: kierunek Edukacja Muzyczna oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii w zakresie Kształcenia Zintegrowanego na UMCS w Lublinie. Pasję chóralną rozwija uczestnicząc w warsztatach chóralnych w kraju i za granicą. Na co dzień nauczyciel muzyki i rytmiki w przedszkolu. W latach 2006-2017 r. realizuje się dodatkowo jako dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Cecyliańskiego z parafii św. Antoniego Padewskiego w Lublinie, a od 2018 r. Chóru INSPIRANTE.

Inspirante 2Inspirante 1Strona WWW chóru  oraz strona na Facebooku