Chór parafii św. Jakuba Apostoła w Lublinie

Chór parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie powstał w 1998 r. roku z inicjatywy parafian i dzięki życzliwości ówczesnego księdza proboszcza Jana Skowronka. Początkowo prowadzony był przez panią Janinę Pacek, obecnie przez organistę-pana Zbigniewa Pawłaska. Do zespołu należą osoby wykształcone muzycznie, ale większość stanowią amatorzy śpiewający z potrzeby serca. Wśród uczestników są uczniowie, studenci i osoby pracujące zawodowo, których połączyła wspólna pasja. Chór parafialny oprawia swoim śpiewem niedzielne msze święte, świąteczne nabożeństwa i uroczystości. Bierze także czynny udział w życiu społeczności lokalnej uczestnicząc ważnych wydarzeniach kulturalnych.

Chór parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie w roku 2016 wystąpił podczas V Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych „Matko Boża Różańcowa!”, a w kolejnych latach wziął udział w VI Lubelskim Festiwalu Chórów Parafialnych „Zaśpiewam Jezuskowi” oraz VII Lubelskim Festiwalu Chórów Parafialnych „Duchu Święty, przyjdź!” w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. Wśród sukcesów chóru można wymienić II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach oraz I miejsce w XXIX Festiwalu Piosenki Religijnej w Markuszowie.

Strona Chóru na Facebooku

Sw Jakub