IUBILAEUM

Chór Iubilaeum powstał w listopadzie 1999 r. Wspólnota działa przy parafii Wieczerzy Pańskiej księży pallotynów w Lublinie. Od początku jej istnienia dyrygentem jest Tomasz Orkiszewski. Do zespołu należą zarówno osoby wykształcone muzycznie jak i amatorzy rozkochani w muzyce. Chórowi od początku towarzyszy kameralna orkiestra młodzieżowa. Wszystkich łączy wspólna pasja – zamiłowanie do muzyki.

W skład zespołu wchodzą zarówno uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci i osoby pracujące zawodowo. W ciągu czternastu lat działalności Chór i Orkiestra Iubilaeum dał setki publicznych występów w Polsce i zagranicą. Brał udział we Mszach św. radiowych transmitowanych z kościoła świętego Krzyża w Warszawie oraz św. Elżbiety w Gdańsku. Z powodzeniem uczestniczył w wielu ogólnopolskich imprezach i festiwalach muzycznych. Gościły go sale koncertowe w wielu miejscowościach w kraju i za granicą, między innymi w Częstochowie, Warszawie, Licheniu, Zakopanem, Lwowie, Karlovych Varach, Wilnie, Wiedniu i Rzymie.

W maju 2004 roku Chór Iubilaeum śpiewał dla Ojca świętego w Watykanie.
Oprócz występów i koncertów chór „Iubilaeum” nagrał kasety i płyty CD, zawierające tematycznie opracowany zapis dorobku artystycznego.
Za artystyczny kierunek zespół przyjął promowanie muzyki polskich kompozytorów dawnych i współczesnych. Występy i koncerty były wielokrotnie rejestrowane przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne

Iubilaeum

Tomasz Orkiszewski studiował w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Pracował w kilku parafiach jako organista i dyrygent. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru Iubileum jest od początku jego istnienia. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, autorem wielu utworów muzyki chóralnej, współzałożycielem i prezesem Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA w Lublinie, w którym ukazuje się kwartalnik Muzyka w Liturgii oraz wiele pozycji związanych z polską kulturą muzyczną i religijną.

OrkiszewskiT

Iwona Gostkowska-Kurczewska – sopran spintowy. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie śpiewu ad. Izabelli Jasińskiej-Buszewicz. Dwukrotna laureatka konkursu prof. Ryszarda Karczykowskiego za najlepsze wykonanie utworu (I nagroda w 2000 i I nagroda 2001 roku).
Przez 9 lat była solistką i korepetytorem w chórze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Wraz z chórem KUL brała udział w wielu konkursach i koncertach: w Argentynie, Chile, Kanadzie, USA, Australii, Słowenii, Izraelu, Niemczech, Ukrainie oraz w Polsce i Europie oraz przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
Od 2004 roku była zatrudniona w Operetce Lubelskiej. W 2005 roku zaczęła stałą współpracę jako solistka Cameraty Lubelskiej pod dyrekcją prof. Kazimierza Górskiego. Od tego czasu specjalizuje się w wykonywaniu dużych form wokalnych muzyki religijnej. Jako solistka Cameraty Lubelskiej brała udział w licznych prawykonaniach XVIII wiecznej muzyki kompozytorów polskich Józefa Zeidlera i Jana Wańskiego. Wraz z zespołem wykonywała również liczne partie solowe muzyki współczesnej, m.in. kompozycji A. Nikodemowicza, R. Calmela, F. Martina, J. Świdra, S. Zanchettiego.
Z Chórem i Orkiestrą Iubilaeum na stałe współpracuje od trzech lat.

Goskowska

Parafia Księży Pallotynów
p.w. Wieczerzy Pańskiej, Al. Warszawskie 31,
Lublin, tel. 81 533-30-24