JUBILATE DEO

        Chór Jubilate Deo działa w miejscu niezwykłym: to Wąwolnica, jedna z najstarszych parafii na Lubelszczyźnie, o której istnieniu w XI wieku wiadomo z ksiąg Benedyktynów na Św. Krzyżu. Miejsce niezwykłe, obdarzone przez Pana Boga obecnością i cudownym działaniem Matki Bożej. Miejsce modlitwy, kultu i pielgrzymowania.

        Działalność chóru koncentruje się na oprawie muzycznej wszystkich wydarzeń, jakie mają miejsce na terenie parafii, począwszy od największych świąt: Wielki Tydzień i Triduum Paschalne, Narodzenie Pańskie, Boże Ciało, coroczne wrześniowe uroczystości odpustowe, a skończywszy na koncertach kolęd i udziałach w konkursach i festiwalach. W 1997 chór zdobył I miejsce na przeglądzie chórów i zespołów muzycznych w Lublinie, w 2001 r. I miejsce na podobnym przeglądzie organizowanym w Puławach. W 2010 r. chór zdobył II miejsce w kategorii zespołów parafialnych podczas XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. W roku 2011 w czasie II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Krakowie chór zdobył w kategorii chórów kameralnych Brązowy Dyplom. W roku 2013 chór zakwalifikował się i uczestniczył w koncercie finałowym w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w  Częstochowie. Chór Jubilate Deo współpracuje z Zespołem Psalmistów – jest to grupa dziecięco – młodzieżowa, której członkowie wykonują psalmy responsoryjne oraz prowadzą śpiewy w czasie mszy św., a także wykonują samodzielnie oraz z chórem śpiewy gregoriańskie oraz wielogłosowe.

25 Jubilate Deo Stala nam sie nowina

26 Jubilate Deo Wesoly nam to dzien

Zapraszamy na stronę internetową chóru: www.jubilatedeo.cba.pl

Dyrygentem chóru jest Adam Łaguna – absolwent muzykologii KUL, organista w Bazylice Mniejszej w Wąwolnicy, wykładowca śpiewu w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie, członek Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej oraz Archidiecezjalnej Komisji Organistowskiej. Organizator konkursów pieśni patriotycznej i rodzinnej oraz spotkań chóralnych w Wąwolnicy.

Adam Łaguna

Na organach akompaniuje dr Mirosław Grusiewicz – adiunkt Wydziału Artystycznego UMCS, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki; redaktor naczelny czasopisma „Wychowanie Muzyczne”. Poza pracą na uczelni prowadzi środowiskową działalność edukacyjną. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując między innymi w szkole podstawowej i gimnazjum, młodzieżowym domu kultury oraz w szkołach muzycznych. Ważniejsze publikacje: Komputerowe wspomaganie edukacji muzycznej w gimnazjum,[w:] Bliżej muzyki. Gimnazjum. Poradnik (2009); Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje,współautorzy: A. Białkowski, M. Michalak (2010); Kompetencje muzyczne uczniów ogólnokształcących szkół podstawowych i gimnazjów (2011).