Chór Świętej Cecylii

Chór Św. Cecylii z parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie został powołany we wrześniu 2010 roku. Jego pomysłodawcą oraz inicjatorem został ks. Proboszcz Eugeniusz Zarębiński, który pełni również zaszczytną funkcję Krajowego Duszpasterza Kolejarzy. Opiekę artystyczną przejęła Małgorzata Rudnicka – dyrygentka, śpiewaczka. Chór poza działalnością parafialną występował także w cyklu koncertów organizowanych przez PZCHiO w Archikatedrze Lubelskiej. Były to: Ciemna Jutrznia, Triduum Cecyliańskie i Ars Chori. W 2013 roku Chór wziął udział w II, a w 2016 w V Lubelskim Festiwalu Chórów Parafialnych w kościele MB Różańcowej w Lublinie. 22 listopada 2015 roku odbył się Uroczysty Koncert Jubileuszowy wieńczący 5-letnią pracę artystyczną zespołu. W styczniu 2016 roku zostało dokonane pierwsze nagranie płyty kolędowej Chóru Św. Cecylii, pt. Raduj się świecie.

ChorSwCecylii-m?????Małgorzata Rudnicka – dyrygentka, śpiewaczka. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury chóralnej oraz specjalizacji pedagogicznej kształcenia słuchu. Śpiew solowy ukończyła w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Współpracowała z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Prowadziła zajęcia dydaktyczne w Instytucie Muzyki UMCS w Lublinie oraz w Szkole Muzycznej I i II st. im. W. Lutosławskiego w Lublinie. Od 2011 roku jest kierownikiem artystycznym oraz dyrygentem Chóru Św. Cecylii, z którym realizowała wiele projektów artystycznych, wykonując także partie solowe. Jej repertuar obejmuje muzykę operowo-operetkową oraz oratoryjno-pieśniarską.