Chór parafii św. Jakuba Apostoła w Lublinie

Chór parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie powstał w 1998 roku z inicjatywy parafian i dzięki życzliwości ówczesnego księdza proboszcza Jana Skowronka. Początkowo chór prowadzony był przez panią Janinę Pacek, obecnie przez organistę – pana Zbigniewa Pawłaska.  Chór oprawia swoim śpiewem niedzielne msze święte, większe uroczystości i nabożeństwa kościelne.

Jakub