Regulamin IX Festiwalu

REGULAMIN
IX Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych „Boga w Świętych Jego chwalmy”

I. ORGANIZATOR FESTIWALU
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
Ks. Marek Warchoł – Proboszcz Parafii

II. RADA ARTYSTYCZNA
Barbara Pazur – Dyrektor Artystyczny oraz Przewodniczący Rady
Agata Szlązak – członek Rady Artystycznej
Tomasz Orkiszewski – członek Rady Artystycznej

III. ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU
1. Popularyzacja polskiej i obcej twórczości chóralnej związanej z różnymi okresami Roku Liturgicznego, a celem IX Festiwalu jest popularyzacja twórczości chóralnej związanej z Uroczystością Wszystkich Świętych.
2. Upowszechnianie wśród mieszkańców województwa lubelskiego muzyki chóralnej i wartościowych artystycznie utworów religijnych.
3. Konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego parafialnych chórów regionu lubelskiego.
4. Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami chóralnymi.
5. Doskonalenie warsztatu technicznego dyrygentów chórów parafialnych.
6. Integracja społeczności chóralnej województwa lubelskiego.
7. Festiwal nie ma charakteru konkursu.

IV. MIEJSCE
Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej – kościół Matki Bożej Różańcowej
20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 20

V. TERMIN
14-15 listopada 2020 r.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Prezentacjach mogą brać udział wyłącznie chóry parafialne lub istniejące przy parafiach regionu lubelskiego oraz zaproszone chóry parafialne spoza regionu.
2. Każdy chór przesyła na adres artystyczny@festiwalchorow.pl propozycje 2-3 pieśni religijnych, w tym co najmniej jedna powinna nawiązywać do tematyki związanej ze świętymi i błogosławionymi Kościoła rzymskokatolickiego. Szczególnie mile widziane są pieśni do patronów parafii, z których pochodzą chóry. Prosimy także o propozycje oprawy muzycznej Mszy Św. (pieśni oraz części stałe Mszy Św.).
Spośród nadesłanych propozycji repertuarowych Rada Artystyczna wybierze utwory do wykonania przez dane chóry do oprawy muzycznej Mszy Świętej oraz do prezentacji koncertowej.
3. Zaleca się, aby każdy chór przygotował także do wspólnego wykonania pieśń „Litania do Wszystkich Świętych” – muz. Marcin Obuchowski. Utwór ten będzie zawierał partie do wykonania przez wszystkie chóry i orkiestrę razem oraz części do wykonania indywidualnego przez wskazane chóry. Nuty pieśni prześlemy chórom, które zadeklarują udział.
4. W ramach tej edycji festiwalu oprócz wspólnych warsztatów chóralnych w dniu festiwalu zaplanowano warsztaty prowadzone w miejscach prób chórów przez wybitnych dyrygentów – pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Chóralistyki i Kształcenia Wokalnego Instytutu Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
5. Liczba chórów uczestniczących w Festiwalu jest ograniczona. O uczestnictwie chóru w Festiwalu zadecydują Organizatorzy według kolejności zgłoszeń i przysłanego repertuaru.
6. Organizatorzy nie pobierają opłaty od zespołów chóralnych za uczestnictwo w Festiwalu.
7. Każdy zespół przyjeżdża na Festiwal na własny koszt.
8. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wszystkich zespołów po występie.
9. Każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji wykonań dla celów dokumentalnych. W zależności od środków finansowych nagrania i zdjęcia zostaną udostępnione dyrygentom.

VII. TERMINARZ DZIAŁAŃ
1. Do 30 kwietnia 2020 – przyjmowanie na adres artystyczny@festiwalchorow.pl deklaracji uczestnictwa wraz z proponowanym terminem/terminami występu (14 listopada 2020 r. sobota, 15 listopada 2020 r. niedziela).
2. Do 15 września 2020 – przyjmowanie kart zgłoszenia z propozycjami repertuarowymi od chórów.
3. Do 30 września 2020 – wysyłanie dyrygentom informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu i terminach występów.
4. Do 30 października 2020 – wysłanie zakwalifikowanym chórom szczegółowego programu Festiwalu.
5. W dniach 15 września 2020 r. – 8 listopada 2020 r. – indywidualne warsztaty w miejscach prób chórów biorących w Festiwalu – harmonogram według umówionych terminów z prowadzącymi.
6. 14-15 listopada 2020 r. – Festiwal